צור קשר

גב' שולמית לזנס: shulamitl@savion.huji.ac.il
מזכירות: יום א' 14.30-11.30, ימים ב'-ה' 10:00 - 13:00,
טלפון: 02-5883851, פקס: 02-5881224, או:

msromance@mscc.huji.ac.il ללימודים איבריים ולטינו אמריקאיים

 romance.studies@mail.huji.ac.il ללימודים צרפתיים ואיטלקיים